Gro Play

We’re developing a digital gamelike learning experience about enrivonmental and sustainability subjects for children grades K-3 (1.-3. lk).

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Gro Play

  [email protected]

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  We’re developing a digital gamelike learning experience about enrivonmental and sustainability subjects for children grades K-3.

  We would like to involve teachers and students in several ways of the service design:

  - Pedagogic content development. Ideas + testing

  - Game experience / Overall UX. Ideas + testing

  - Teacher’s pains / needs that our service can solve (interviews, prototype, testing, validation, iteration)

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Holistic learning focusing on environmental and sustainability topics, and at the same time practice core abilities, problem solving and critical thinking.

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Environmental and sustainability subjects

  Language (Swedish only in this first version 1.0)

  Math

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Software (prototypes) to test

  Guidance / Test procedures documents

  Workshops / Interviews in situ (if possible) or online

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  We conduct interviews with teachers. Pains, needs. What are their feedback on our current hypotheses and product design.

  We present prototypes for testing and / or feedback. With students and teachers. Feedback collection after presentations / testing.

  Iterations after feedback. Updated prototypes for new testing / validation.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  For all: Touch screen devices – mobile or tablets. iOS or Android.

  For teachers: the same + browser (any browser)

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  No, only anonymous data like age, sex, role.

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Yes, contact list of teachers / pedagogs involved. For internal use only. Name, Email, Phone no, Role, School / workplace
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  No.

   

 • Kirjoita tähän.