Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke

Koulukohtainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sovellus, joka suunnattu yläkouluikäisille. 

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke, Lapsen paras – yhdessä enemmän

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Koulukohtainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sovellus, joka suunnattu yläkouluikäisille. Sovelluksen avulla mahdollisuus esimerkiksi:

  - Tiedottaa koulukohtaisesti hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista
  - Vuorovaikutukseen opiskelijoiden välillä sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä
  - Viestitellä nimimerkillä, mutta adminit voivat selvittää nimimerkin käyttäjätunnuksen
  - Varata aika opiskeluhuollon toimijoille ilman, että tietää esim. psykologin puhelinnumeroa
  - Nopeiden kyselyiden / fiilismittareiden tekemiseen

   

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Hyvinvointi

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

  Yhteiskehittämisen kohteena on sosiaalinen kestävyys ja hyvinvointia. Aihe liittyy keskeisesti myös Uusi peruskoulu -ohjelmaan, missä edistetään digitalisaatiota sekä avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria.

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan. LAPE-hanke mahdollistaa tiedon levittämisen tehokkaasti pääkaupunkiseudun kuuteen hankekuntaan.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Kehittäminen tulee edetä lapsi-/nuorilähtöisesti. Millainen sovellus heidän mielestään olisi innostava ja kiinnostava?

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Mahdollisuus sovelluksen käyttöön (tabletti, kännykkä).

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Yhteistyön aikana ei, mutta valmiissa sovelluksessa kyllä. Jos mahdollista sovellus kannattaisi integroida Office365-ympäristöön, mihin opiskelijoilla on jo käyttäjätunnukset.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Ei
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei

   

 • Kirjoita tähän.