School Day Helsinki Oy

Yhteiskehittämisen kohteena on School Day -palvelun kehittäminen.

School Day tarjoaa uudenlaisen ratkaisun koulujen hyvinvoinnin ja oppilaiden oppimismotivaation parantamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Palveluiden lähtökohtana on koulutiedon kerääminen ja analysoiminen oppimisen ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  School Day Helsinki Oy

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Yhteiskehittämisen kohteena on School Day -palvelun kehittäminen.

  School Day tarjoaa uudenlaisen ratkaisun koulujen hyvinvoinnin ja oppilaiden oppimismotivaation parantamiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Palveluiden lähtökohtana on koulutiedon kerääminen ja analysoiminen oppimisen ja oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

  School Day -palvelun tavoitteena on parantaa koko kouluyhteisön hyvinvointia ja tuoda hyvinvointi näkyväksi osaksi koulun arkea. Eri datalähteitä yhdistelemällä tunnistetaan hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviä haasteita ja niihin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa.

  Hyvinvoiva ja motivoitunut oppilas menestyy opinnoissaan. Hyvinvoivassa kouluyhteisössä, positiivisessa ja turvallisessa ilmapiirissä jokaisella on mahdollisuus kukoistaa; saavuttaen oman täyden potentiaalinsa.

  Yhteiskehittämisen tarpeet liittyen palvelun sisältöön ja toimivuuteen ja vaikuttavuuteen. Tavoitteena kartoittaa kertyneen datan avulla ilmiöitä hyvinvoinnin taustalla.

   

  Ajankohta: 25.9.2018-31.12.2018 Peruskoulu

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäisy, analytiikka

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Osallistuminen ja vaikuttaminen, Tieto- ja viestintä- teknologinen osaaminen, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Hallinnon, opettajien ja luokkien tapaamiset projektin kuluessa. Lyhyet tapaamiset/kuulumisten vaihdot viikoittain koululla. Opettajien ja School Dayn viestiryhmä jossa välittömästi tavoitettavissa. Palautteen kerääminen School Day sovelluksen kyselyjen avulla.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Keskiössä on yhteinen kiinnostus hyvinvoinnin tuomiseksi näkyväksi osaksi koulun arkea. Innostus koulutiedon hyödyntämiseen monipuolisesti johtamisen välineenä. 

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Yhteiskäytössä olevia padeja (tai muita älylaitteita) jos oppilas ei voi käyttää omaa laitettaan.

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Kyllä 

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Kyllä
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Oppilashallintojärjestelmä

   

 • Kirjoita tähän.