Tovi

Opettajavaihtojen tavoitteena on lisätä opettajien liikkuvuutta, tietotaidon ja verkostojen leviämistä, vahvistaa ammattitaitoa ja edistää työhyvinvointia.
Tavoitteena on selvittää, miten vaihdot tulee toteuttaa, jotta niistä hyötyvät sekä opettajat että koulut.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Tovi

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Espoon perusopetuksen opettajat
  Pilottivaiheessa vuosi 2018, mahdollisesti myös kevät 2019

  Opettajavaihtojen tavoitteena on lisätä opettajien liikkuvuutta, tietotaidon ja verkostojen leviämistä, vahvistaa ammattitaitoa ja edistää työhyvinvointia.
  Tavoitteena on selvittää, miten vaihdot tulee toteuttaa, jotta niistä hyötyvät sekä opettajat että koulut.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Hyvinvointi
  Oppimisympäristöt
  Oppimisen ilo, luovuus ja innovatiivisuus

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Yhteiskehittäminen tukee erityisesti oppimaan oppimista ja vuorovaikutusta. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Opettajavaihdon myötä myös oppilaiden verkosto kasvaa. Oppimisprosessissa olennaista on oppilaiden kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Uusi opettaja tuo uusia näkökulmia myös oppilaille.

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Opettajavaihdot alkavat yhteisellä suunnittelutapaamisella. Vaihtoparit keskenään suunnittelevat vaihtojen keston, ajankohdan ja tavoitteet. Tarvittaessa annamme tukea opettajille suunnitteluprosessin aikana. Huolehdimme, että käytännön järjestelyt onnistuvat. Lisäksi ohjeistamme kouluja siitä, miten vaihto voi hyödyttää yhteisöä mahdollisimman paljon. 

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Vaihdon toteuttaminen vaatii rehtorin hyväksynnän ja perehdytyksen koulun käytänteisiin. Olisi hyvä, jos vaihtoon tulevalle opettajalle löytyisi koululta nimetty mentorikollega. Tavoitteena on, että koulun YS-aikaa hyödynnetään sekä vaihdon aikana että sen jälkeen tutustumisessa, uuden oppimisessa ja kokemuksien jakamisessa. 

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Ei erityisvaatimuksia

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Kyllä (opettajien tietoja)

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Kyllä (opettajien tietoja)
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.

   

 • Kirjoita tähän.