Mesensei Oy

Tavoitteena on tuoda yhteen esimerkiksi yliopistojen aktiivisia senior -alumneja lukiolaisten kanssa sparraamaan ura- ja opintoasioissa.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Mesensei Oy

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Lukion toisen ja kolmannen asteen oppilaat tekevät
  jatko-opintojaan suunnitellessa ja valitessa elämän
  suuntaan ratkaisevalla tavalla vaikuttavia päätöksiä.
  Haluamme yhteistyössä lukion opinto-ohjaajien ja
  opettajien kanssa tuoda oppilaille mahdollisuuden
  löytää itselleen omia kiinnostuksen aiheita ja aloja
  tunteva mentori, jonka kanssa oppilas voi
  keskustella. Tavoite on tuoda yhteen esimerkiksi
  yliopistojen aktiivisia senior -alumneja lukiolaisten
  kanssa sparraamaan ura- ja opintoasioissa.

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Sinnikäs opiskelu ja oppiminen: elinikäinen
  oppiminen, yksilöllinen oppimispolku, oppimisen
  ohjaaminen

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Mesensei sitoutuu tukemaan sekä opettajia, että
  oppilaita kaikin mahdollisin tavoin joita
  mentorointiohjelman menestyksekäs läpivieminen ja
  tulosten mittaaminen vaativat.
  Tarjoamme ohjelman kokonaisulkoistusta
  vastaavalla periaattella jossa Mesensei tuo koululle
  tulokset ja niiden saamiseksi tarvittavan teknologian
  sekä henkilöstöresurssit.

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Koulun opettajilta ja opoilta odotamme
  kommentointia sisältöalueisiin joihin he toivoisivat
  löytävänsä mentoreita sekä aktiivisuutta
  mentoreista oppillaille kertomisessa sikäli kun
  kokevat oppilaan mentoroinnista voivan hyötyä.
  Lisäksi teemme mielellämme yhteiskehitystä koulun
  henkiöstön oman aktiivisuuden, innostuksen ja
  tarpeiden mukaan.

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Mesensein ohjelmisto toimii selaimissa sekä iOS
  & Android mobiililaitteissa. Ohjelmisto on
  suunniteltu oppilaille eikä sen käyttö ole
  osallistuvalle koululle välttämätöntä.

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Mesensein ohjelmisto on suunniteltu suojaamaan
  yksilöiden identiteetti sekä sekä henkilötiedot.
  Ohjelmiston käyttö tai ohjelmaan osallistuminen ei
  välttämättä vaadi henkilötietojen käsittelyä.
  Tarve koulun puolelta henkilötietojen käsittelyyn
  täsmentyy ohjelmasuunnittelun edetessä.


  Mikäli henkilötietoja tullaan käsittelemään on
  Mesenseillä käytössä sekä teknologiset että
  organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi
  ja yksityisyyden suojan takaamiseksi.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake.
  Ei välttämättä.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei välttämättä.

   

 •