TinyApp

Opettajan ja vanhempien välisen yhteistyön kehittäminen

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  HelsinkiNYC International Oy

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Opettajan ja vanhempien välisen yhteistyön
  kehittäminen, 1.8.2017-28.2.2018 Kungsgårds daghem och
  förskola

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Teknologia/digitalisaatio:
  pedagogisen viestinnän kehittäminen

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Pedagoginen toiminta ja oppiminen näkyväksi.

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Perehdytys ja käyttötuki projektin aikana

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Sovellusta tulee käyttää ja antaa palautetta sen
  sopivuudesta ja mahdollisia kehitysideoita

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Mobiililaitteet (Android tai iOs) ja tietokoneen
  käyttömahdollisuus (selaimilla Chrome, Safari)

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Kyllä

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Kyllä
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi