Laurea-ammattikorkeakoulu

Kokeilussa kehitetään Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitettyä Aistien-menetelmää peruskoulun ja lukion ilmiöpohjaisen opetuksen menetelmäksi.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Laurea-ammattikorkeakoulu

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Kokeilussa kehitetään Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitettyä Aistien-menetelmää peruskoulun ja lukion ilmiöpohjaisen opetuksen menetelmäksi.

  Kokeilu tehdään maksimissaan kolmella eri ryhmällä/luokalla. Kokeilu sisältää yhteissuunnittelun opettajan kanssa, projektin, joka kestää oppilaiden kanssa 3-10 tuntia, ohjauksen sekä yhteisen loppuarvioinnin opettajan ja oppilaiden kanssa.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Oppimisympäristön kehittämiseen

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Projekti  voidaan liittää moneen laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittämiseen, esimerkiksi ajattelun ja oppimaan oppimisen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu tai monilukutaidon osaaminen

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Projekti suunnitellaan opettajan kanssa yhdessä.

  Olemme mukana tarpeen mukaan opiskelijoiden ohjauksessa ja orientoinnissa.

  Tuomme liikuteltavan moniaistisen tilan sekä sovittavat muut elämysmateriaalit paikalle.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Projektin tulee olla nivottu sen hetkiseen opetussuunnitelmaan / opetukseen, siten että oppilaat ovat motivoituneita.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Opiskelijoiden tiedonhankintaan sekä materiaalin työstämiseen tarvitaan tietokoneet / iPadit.

   

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Ei.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Ei.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.

   

 • Kirjoita tähän.