Nitomani

Toivoisimme löytävämme pilottikouluja yhteiskehittämään Nitomani Schoolia. 

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Nitomani 2749855-8

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Yhteiskehittämisellä tavoitellaan yli 12 vuotiaita. Tavoitteena on oppia tekemään oma applikaatio.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Oppimisympäristöt

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä

  Teknologia ja yhteiskunta

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Annamme tarvittavaa tukea opettajalle / oppilaalle, oppimisympäristön käyttöönottamisessa ja sen avulla oppimisessa.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Yhteistyössä avoimesti toimivaa.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Tietokoneet ja nettiyhteys.

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Yhteistyön aikana käsitellään henkilötietoja jotka Nitomani Schoolin oppimisympäristöön rekisteröityjä antaa rekisteröitymisvaiheessa, kuten sukupuoli, etu- ja sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite sekä käyttäjänimi.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Yhteistyön aikana, ei yhteistyön johdosta muodostu olemassa olevasta Nitomani henkilörekisteristä erillistä henkilörekisteriä. Yhteistyön aikana mahdollisesti siinä mukana olevat kirjataan Nitomani henkilörekisteriin, vain mikäli he tekevät oman käyttäjäprofiilin Nitomani Schoolin oppimisympäristöön.
  Liitteenä Nitomani Schoolin tietosuojakäytännöt, joka on myös henkilötietolain (523/1999) vaatimusten mukainen rekisteriseloste.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Olemassa olevan Nitomani henkilörekisterin tietojen käyttö yhteistyössä tarkoittaa pääasiassa Nitomani School oppimisympäristöön rekisteröityneiden käyttäjien liittymistä yhteistyöhön. Tällöin  tietoja käytetään vain Nitomani School tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.