Meini Oy

Co-create lesson plans that incorporate AR/VR content. 

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Meini Oy

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  1-2 weeks, school aged childern, ideally two or more teachers. 

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Technology usage in classrooms

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Technology skills.

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Hands on technology support, creative support, curriculum support

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Collaborate closely with teacher, explore AR/VR tools and decide which ones to use, and co-create lesson plans 

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  iPads, mobile phones, computer, optional equipment includes VR glasses

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  No.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  No.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  No.