Utelias Oy

Sosiaaliset robotit motivoivat oppijoita tarjoten uuden ratkaisun vieraan kielen oppimiseen oppimateriaalejen myötä. Elias- robotti on Softbankin NAO- robotista Utelias Oy:n kustomoima opetuksellinen versio, joka sisältää puheen- ja kuvantunnistuksen sekä jolla on valmius viestiä jopa yli 20 kielellä. Elias robottiin tullaan tuottamaan yhdessä koulun opettajien ja oppijoiden tarpeista materiaalia jo kehitetyn teknisen ratkaisun sisältönä käytettäväksi kouluissa Elias robotilla. 

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Utelias Oy

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Sosiaaliset robotit motivoivat oppijoita tarjoten uuden ratkaisun vieraan kielen oppimiseen oppimateriaalejen myötä. Utelias Oy:n kehittämä ratkaisu ovat opetukselliset chatbotit vieraan kielen opetuksessa. Elias- robotti on Softbankin NAO- robotista Utelias Oy:n kustomoima opetuksellinen versio, joka sisältää puheen- ja kuvantunnistuksen sekä jolla on valmius viestiä jopa yli 20 kielellä. Elias robottiin tullaan tuottamaan yhdessä koulun opettajien ja oppijoiden tarpeista materiaalia jo kehitetyn teknisen ratkaisun sisältönä käytettäväksi kouluissa Elias robotilla. Elias osaa tämän jälkeen keskustella oppijan kanssa englanniksi ja suomeksi (S2) oppijan puheen tunnistaen ja sen käytössä tätä ohjaten sana kerrallaan kohti kokonaisia keskustelu- ja asiointitilanteita edeten. Elias- ratkaisun käyttö ei edellytä luku- eikä kirjoitustaitoa. Yhteiskehittämisessä tuotetaan myös ohjeistus opettajille oman materiaalin työstölle jatkossa ja opetetaan metodin ja robotin käyttö ja dialogien rakentaminen alustalle kuva-avusteisesti.

  Toiveena muodostaa työryhmä kieltenopettajista luokka-asteilla 1-4 (-5?) ja järjestää yhteinen startti ja sopia yhteiskehittämisen tavasta ja sisällöistä ja toiveista ja tämän jälkeen sopia kuinka opettajat jatkavat itsenäisesti työryhmänä väliajan ja kuinka Utelias toimii tässä. Tämän jälkeen sovitaan kaksi yhteistä Utelias Oy:n ohjaamaa workshopia ja kolmas oppijoiden kanssa.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Digitaaliset opetusmateriaalit+ robotiikka+ kielten opetus ja vieraan kielen suullinen käyttö

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Varhennettu kielenopetus, robotiikka, teknologia opetus, ilmiöpohjainen oppiminen, digitaaliset opetusmateriaalit jne. 

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Suunnitellaan tarvittavat tukitoimet yhdessä.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Innostutaan ja kehitetään yhdessä molemmin puolin hyvää yhteistyötä.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Palataan näihin yhdessä.  

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Ei.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Ei.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.