3D-tulostuspeli

3D-tulostuspeli, joka toimii tabletilta tai kännykästä ja tekee 3D-tulostamisesta hauskaa, opetuksellista ja helppoa.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  3DBear Oy (Y-tunnus 2778736-8)

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  3D-tulostuksen tuominen osaksi opetusta useassa eri oppiaineessa 2-4 pilottikoulussa Espoossa. Pilottijakson pituus n. 2 kk.

  Pelin yhteiskehitys erityisesti pedagogisen sisällön osalta. Kohderyhmänä ala- ja yläkoulut sekä mahdollisesti myös yksi lukio. Kokeiluryhmä voi olla niin pienryhmä kuin 30 oppilaan luokka.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Teknologia, digitalisaatio, oppimisen ilo, luovuus ja innovatiivisuus

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Ilmiöpohjaisuus, monialaiset oppimiskokonaisuudet, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, ajattelu ja oppimaan oppiminen.

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Tuomme 3D-tulostuksen osaksi opetusta, opetamme opettajat ja oppilaat käyttämään 3D-tulostinta ja 3DBear peliä. Olemme mukana luokissa ja autamme oppituntien juoksutuksessa. Tapaamme opettajan kanssa ennen luokkakäyttöä ja keskustelemme kullekin koululle sopivasta pelisisällöstä, jonka sitten testaamme luokkakäytössä. Sen jälkeen annamme opettajan kokeilla 3D-tulostamista itsenäisesti opetuksessa. Kehitämme pelien pedagogista sisältöä pilottikoulujen tarpeisiin. Keräämme palautteen ja jaamme käyttökokemuksia pilottikoulujen kesken. 

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Tarvitaan 1-2 sitoutunutta opettajaa (ja rehtorin hyväksyntä tulostimelle) per koulu, joiden kanssa voimme tavata useasti pilottijakson aikana ja joiden luokissa voidaan kokeilla 3D-tulostuskokonaisuuksia.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Tarvitaan tablettitietokoneita (muutamakin riittää) 3d-tulostimen käyttöön. Tarvitaan 3d-tulostin, mutta jos koululla ei ole omaa niin voimme luokkakäyttöön myös rajoitetusti lainata tulostinta. 

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Ei.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Ei.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.