Lyfta

Lyfta kehittää parhaillaan uutta Our Home — Our World -oppimisympäristöä. Projektin missiona on tehdä yhteisestä planeetastamme parempi koti kaikille. 

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Lyfta Oy 2761628-6

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Lyfta kehittää parhaillaan uutta Our Home — Our World -oppimisympäristöä. Projektin
  missiona on tehdä yhteisestä planeetastamme parempi koti kaikille. Teemoja ovat
  mm. kestävä kehitys, kuluttaminen ja vaikuttaminen.
  Our Home — Our World toteutetaan alusta asti yhteistyössä koululaisten kanssa.
  Maailman tulevaisuus on lasten ja nuorten käsissä, ja heidän aktiivinen roolinsa
  globaalin tulevaisuuden rakentajina on erittäin tärkeä.

  Haluamme kehittää Our Home — Our World -oppimisympäristön osaksi foorumin ja/
  tai toimintamallin, jonka avulla kaikki sitä käyttävät oppilaat voivat jakaa tuotoksiaan ja
  ajatuksiaan sekä vuorovaikuttaa muiden käyttäjien kanssa ympäri Suomea ja
  maailmaa.
  Haluaisimme tehdä yhteistyötä Espoon koulujen kanssa voidaksemme hyödyntää
  sekä oppilaiden että opettajien näkemyksiä luodessamme toimivan tavan jakaa
  kokemuksia ja oppimisen elämyksiä digitaalisesti, osana mielekästä ja innostavaa
  oppimisprosessia.

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Globaali maailma ja kestävä tulevaisuus.

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Teemoja ovat mm. kestävä kehitys, kuluttaminen ja vaikuttaminen. 

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Annamme tarvittavaa tukea.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Yhteiskehittämistapaamiset keskittyisivät alkuun ideointiin ja suunnitteluun, ja
  prosessin edetessä sovellusprototyyppien testaamiseen ja jatkokehittämiseen.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

   

   

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

   

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
   
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

   

   

 • http://www.lyfta.com/