Innokas

Kirjoita tähän keskeisin asia kehittämistarpeesta.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Innokas-verkosto

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

   Kaupunkitason yhteiskehittäminen ja tapahtumien järjestäminen. Lukion ohjelmointi- ja robotiikka -teeman mahdollisuudet. 

  Innokas-verkostossa on kehitetty ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen polkua perusopetuksessa. Miten jatkamme tästä eteenpäin lukio-ammatillinen koulutus portaita kohti kaupunkitasoista yhteistyötä. Millaisia tapahtumia voisimme esimerkiksi järjestää perusopetuksen vuosittaisten Innokas-robotiikkatapahtumien rinnalla tai yhteydessä toisen asteen opiskelijoille? 

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Teknologia,  oppimisen ilo, luovuus ja innovaatiot

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Teknologia, ohjelmointi, robotiikka, innovaatiot.

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Tapaamisia tarpeen mukaan. 

  Osallistuminen Innokas-verkoston koulutuksiin, työpajoihin ja tapahtumiin. 

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Yhteistyössä avoimesti toimivaa.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Tarpeen mukaan yhdessä sopien. 

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Ei.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Ei.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.

   

 • Tutustu Innokas-verkoston toimintaan: http://innokas.fi ja liity verkostoon: http://innokas.fi/contact/