Aittokoski Experience Oy

Alustavien tutkimusten mukaan Pikkuli-tv-sarjan tarinat auttavat sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimisessa. Nyt haluamme kehittää televisiosarjaan pohjaavaa opetusmateriaalia yhteistyössä kasvattajien / opettajien kanssa.  

 • Koulu
  päiväkodit, alakoulut 
  Yhteystiedot 

  Metsämarja Aittokoski, käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja

  [email protected]

  050 3003 513

  Luokka/luokat
  varhaiskasvatus, esiopetus, alkuopetus (ikäryhmät 3 (tai 2) - 7 (tai 8) v. 
  Ilmiö/oppiaine/-aineet

  Sosiaaliset ja tunnetaidot

  Lisäksi sen tutkiminen, miten Pikkuli-animaatiosarja soveltuisi muiden ilmiöiden tai taitojen käsittelyyn, esim. mediakasvatus, käsityöt, musiikki, kuvaamataito…

  Kehittämistarve omin sanoin, mitä halutaan tehdä toisin?

  Alustavien tutkimusten mukaan Pikkuli-tv-sarjan tarinat auttavat sosiaalisten ja tunnetaitojen oppimisessa. Nyt haluamme kehittää televisiosarjaan pohjaavaa opetusmateriaalia yhteistyössä kasvattajien / opettajien kanssa.

  Haluamme testata jo olemassa olevaa oppituntidemoa, mikä siinä toimii tai voisi toimia paremmin?

  Meillä on suunnitelmat seuraavien 9 oppimistuokion sisällöistä ja toiminnoista. Miltä ne vaikuttavat? Testataan suunnitelmia, toteutetaan demot ja testataan niitä. ○ Testataan mikä on paras formaatti oppimateriaalille (digitaalinen vai painettu, koulukohtaisen muokkauksen tarve/kaikille sama jne).

  Tutkitaan ja testataan, miten sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittymistä voitaisiin seurata ja mitata.

  Millainen olisi toimiva kotona tehtävä harjoite? Miten se edistää kodin ja päiväkodin / koulun yhteistyötä? Jo suunniteltujen harjoitteiden testaus.

  Tavoiteltavat vaikutukset ja hyödyt oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta

  Sosiaalisten taitojen parantuminen

  Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, tunteiden käsittely

  Ryhmätyötaitojen parantuminen

  Itsetunnon parantuminen

  Positiivisten ja erilaisten ratkaisujen löytäminen

  Konfliktinratkaisukyvyn parantuminen

  Pettymysten sietokyvyn parantuminen

  Pelkojen käsittely, peloista puhuminen

  Perheen ja vanhempien kanssa yhteistyön tiivistyminen

  Tunnetaitojen parantuminen voi tutkimusten mukaan edesauttaa muuta oppimista.

  Tavoitteena vahvistaa erityisesti seuraavia laaja-alaisen osaamisen osa-alueita/perusopetus tai lukio-opetus (luettelo ja rasti ruutuun)
  ajattelun ja oppimisen taidot 
  vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot, monilukutaito arjen taidot 
  itsestä huolehtiminen
   
  Tavoiteltavat vaikutukset ja hyödyt opettajan työn kannalta

  Löytää uusia materiaaleja sosiaalisten ja tunnetaitojen opettamiseen.

  Oppia soveltamaan tv-sarjaa laaja-alaisesti opettamisen lähtökohtana.

  Lasten yhteistyökyky paranee, ryhmä on rauhallisempi, kiusaaminen vähenee, konflikteja on helpompi ratkoa.

  Sosiaalisten ja tunnetaitojen tason ja edistymisen arvioinnin oppiminen.

  Edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä (kotitehtävät liittyvät harjoitteisiin).

  Milloin kehittämisprojekti halutaan aloittaa?
  16.3.2017 lähtien tai myöhemmin, yhteistyökumppanin tilanteen ja aikataulun mukaan. 
  Mikä on maksimi osallistujamäärälle, jos sitä on tarvetta rajata?
   
 • Perustuu sekä Pikku Kakkosella että Buu klubbenilla pyörivään kotimaiseen dialogittomaan Pikkuli-animaatiosarjaan. www.pikkuli.fi Lisätietoja Pikkulista ja oppimisesta: https://pikkuli.fi/oppiminen