Futurecode

Dibidogs Creative Education

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Futurecode Oy / Dibidogs Creative Education

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)
  Yhteiskehittäminen ohjelmointiajattelua ja englantia opettavissa mobiiliapplikaatioissa. Toiveenamme on päästä tekemään yhteiskehittämistä yhdessä esikoululaisten (6v) ja ekaluokkalaisten (7v) kanssa.
  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Digitalisaatio & oppimisen ilo, luovuus ja innovatiivisuus.

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Elinikäisen oppimisen edistäminen, oppimaan innostuttaminen.

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Kaiken mhdollisen tarvittavan, sisältäen henkilökohtaisen opastamisen.

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Kahdesta neljään tapaamista ryhmän kanssa.

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Tabletit. Mieluiten iOs tai Android.

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Ei.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?

  Ei.

  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.

   

 • Dibicode – ohjelmoinnillisen ajattelun ja koodaamisen alkeiden oppikirja, harjoitustehtävät ja applikaatiot

  Dibitassujen mobiilimuistipeli – englannin ensimmäiset sanat hauskalla tavalla pysyvästi muistiin