Eduhub Oy

Freeed.com on ilmainen työkalu, joka yhdistää opetusalan ammattilaiset, sekä heidän tarvitsemat materiaalit ja tutkimustiedon globaaliksi vertaisverkostoksi. Palvelu on lanseerattu keväällä 2018 ja tarkoitus on kehittää sitä edelleen. Tätä varten opettajilta toivotaan käyttökokemusta ja palautetta.

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Eduhub Oy.

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Freeed.com on ilmainen työkalu, joka yhdistää opetusalan ammattilaiset, sekä heidän tarvitsemat materiaalit ja tutkimustiedon globaaliksi vertaisverkostoksi. Selainpohjainen alusta toimii opettajien opetusmateriaalien jakamisen sekä verkostoitumisen apuna. Opettajat voivat siis jakaa omia sekä löytää toisten opettajien opetusmateriaaleja sekä ideoita. Näin ollen palvelu mahdollistaa myös opettajien osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen. Tällä hetkellä työkalua käyttävät opettajat, mutta mukaan tavoitellaan myös kustantajia sekä yliopistoja ja tutkijoita. Palvelu on lanseerattu keväällä 2018 ja tarkoitus on kehittää sitä edelleen. Tätä varten opettajilta toivotaan käyttökokemusta ja palautetta.

  Ehdotus:
  Yhden kokeiluprosessin kesto on 4 - 6 viikkoa. Aloitus elokuussa 2018, mutta sovitaan tarkempi aikataulu yhdessä. Kokeiluprosesseja toteutetaan eri opetusasteilla 2018 - 2020. 4-6 opettajaa per koulu, useammasta koulusta. Kokeilu koostuu aloitustapaamisesta, neljästä moduulista (1/vko, jokainen moduuli sisältää pienen tehtävän opettajalle) sekä lopputapaamisesta/työpajasta. Prosessin aikana opettajilta kerätään käyttäjäpalautetta. Kokeilu tapahtuu opettajien työn lomassa, Espoossa.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Freeed.com on digitaalinen alusta opettajille, jota on helppo käyttää muiden palveluiden rinnalla. Freeed.com keskittyy opettajan työn tukemiseen ja ammattillisen identiteetin vahvistamiseen.

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Tieto- ja viestintätekniikan vahvistaminen, kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus.

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Ensimmäinen tapaaminen opettajan koulussa. Lopussa työpaja kaikkien pilottilaisten kesken. Pilottijakson aikana sähköposti ja webinaarit.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Koulu tarjoaa mahdollisuuden esitellä ajatus opettajille, sekä tarjoaa mahdollisesti valmiiksi kiinnostuneet opettajat pilottiin. Yhteiskehittämisjakson aikana pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän varsinaista koulutyötä.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Selainpohjainen järjestelmä. Ajantasainen selain, mikä tahansa päätelaite.

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Kyllä. Opettajat luovat palveluun salasanan, sekä esiintyvät palvelussa omalla nimellään.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Kyllä.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.

   

 • Kirjoita tähän.