Lastenklinikoiden Kummit ry

Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana.  Kummit haluavat olla tekemässä hyväntekeväisyyttä isolla sydämellä kaikkien lasten kanssa. Lastenklinikoiden Kummien ja Sunan koulun kuoron välinen yhteistyö toteuttaa tätä tavoitetta. 

 •  
  Yhteistyötä ehdottava yritys tai yhteisö

  Lastenklinikoiden Kummit ry

   

  Yhteiskehittämisen kuvaus ja kohderyhmä (mitä yhteiskehittämisellä tavoitellaan, ryhmän suuruus, ikätaso, yhteistyön suunniteltu kesto ja laajuus)

  Lastenklinikoiden Kummien ja Sunan koulun kuoron välinen yhteistyö perustuu ajatukseen, että yhdessä saadaan aikaan enemmän. Sunan koulun kuoron laulava lapsikuoro tuo Kummien tapahtumiin ja konsertteihin aidon tavallisten perheiden lasten ja vanhempien äänen. Kummit haluavat olla tekemässä hyväntekeväisyyttä isolla sydämellä kaikkien lasten kanssa.

  Kummit haluavat tarjota Sunan koulun kuorolle tilaisuuden olla mukana tekemässä laulamalla aidosti hyvää.  Yhteistyön kautta kuorolaiset saavat mahdollisuuden osallistua moniin tapahtumiin ja näin he pääsevät näkemään tapahtumien toteutumisen etulinjassa. Tapahtumat ovat aitoja oppimistilanteita kuorolaisille. Tähän Kummien ja kuoron upeaan yhteistyöhön otetaan mukaan myös laulajien perheet. Konserttiyleisöstä käsin vanhemmat saavat kokea kuuluvansa hyväntekijöiden joukkoon.

   

  Mihin yhteiskehittämisen teemaan kehittäminen liittyy?

  Oppimisen ilo, luovuus ja sinnkikkyys

  Hyvinvointi

   

  Mitä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen taitoja tai lukion aihekokonaisuuksia yhteiskehittäminen tukee? (Perusopetus: laaja-alainen osaaminen, sivu 17; Lukio: aihekokonaisuudet, sivu 26)

  Vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen

   

  Millaista tukea annatte opettajalle/oppilaalle yhteistyön alkaessa ja sen aikana?

  Kirjoita tähän.

   

  Kuvaile miten yhteistyön koulun kanssa tulisi toimia, jotta yhteiskehittäminen onnistuu.

  Lastenklinikoiden Kummien ja Sunan koulun kuoron välinen yhteistyö perustuu ajatukseen, että yhdessä saadaan aikaan enemmän. Sunan koulun kuoron laulava lapsikuoro tuo Kummien tapahtumiin ja konsertteihin aidon tavallisten perheiden lasten ja vanhempien äänen. Kummit haluavat olla tekemässä hyväntekeväisyyttä isolla sydämellä kaikkien lasten kanssa.

  Kummit haluavat tarjota Sunan koulun kuorolle tilaisuuden olla mukana tekemässä laulamalla aidosti hyvää.  Yhteistyön kautta kuorolaiset saavat mahdollisuuden osallistua moniin tapahtumiin ja näin he pääsevät näkemään tapahtumien toteutumisen etulinjassa. Tapahtumat ovat aitoja oppimistilanteita kuorolaisille. Tähän Kummien ja kuoron upeaan yhteistyöhön otetaan mukaan myös laulajien perheet. Konserttiyleisöstä käsin vanhemmat saavat kokea kuuluvansa hyväntekijöiden joukkoon.

   

  Tarvittavat laitteet/teknologia yms. koulun puolelta (esim. mobiililaitteet, käyttöjärjestelmä- / selainvaatimukset)

  Musiikkiin liityvää teknologiaa, esitytstekniikkaa.

   

  Käsitelläänkö yhteistyön aikana henkilötietoja?

  Ei.

   

  Muodostuuko yhteistyön aikana henkilötietopohjainen rekisteri? Jos KYLLÄ täytä myös rekisteritiedot -lomake?
  Ei.
  Käytetäänkö yhteistyössä jo olemassa olevan rekisterin tietoja? Jos KYLLÄ selvitys oheen / liitteeksi

  Ei.

   

 • Kummien omia vuosittaisia konsertteja ja tapahtumia voi tarkastella Kummien sivuilta kummit.fi