Täältä löytyy koulujen KYKY-torille nostamia kehittämistarpeita, joihin koulut etsivät yhteiskehittämisen kumppania. Mikäli kehittämistarpeen kuvaus vastaa edustamanne yrityksen tai yhteisön kiinnostusta ja innostusta, voitte olla yhteydessä suoraan kyseiseen kouluun ja sopia mahdollisesta yhteiskehittämisen prosessista. 

Auroran koulu

Eestinkallion koulu

Espoon yhteislyseon koulu

Espoonlahden koulu

Friisilän koulu

Hansakallion koulu

Haukilahden koulu

Hösmärinpuiston koulu

Iivisniemen koulu

Jalavanpuiston koulu

Jousenkaaren koulu

Jupperin koulu

Juvanpuiston koulu

Järvenperän koulu

Kantokasken koulu

Kaitaan koulu

Karhusuon koulu

Keinumäen koulu

Kilon koulu

Kilonpuiston koulu

Kirkkojärven koulu

Kirstin koulu

Koulumäen koulu

Koulumestarin koulu

Kuitinmäen koulu

Laajalahden koulu

Lahnuksen koulu

Latokasken koulu

Laurinlahden koulu

Leppävaaran koulu

Lintulaakson koulu

Lintumetsän koulu

 •  

  INNO-luokan perustaminen  ⇨

  Inno-luokka eli yksi opetusryhmä, joka sitoutuu kokeilemaan rohkeasti oppilaita osallistavia ja monipuolisia työskentelytapoja.

  Uusi opetussuunnitelma haastaa koulut miettimään omaa toimintakulttuuriaan oppivan yhteisön näkökulmasta ja kehittämään omaa toimintaansa oppilaita osallistavaksi. Monialainen oppiminen ja laaja-alaisen osaamisen taidot velvoittavat koulun kehittämään uudenlaisia tapoja toimia. Tähän tarpeeseen on ideoitu Lintumetsän kouluun toimintamallia, Inno-luokkaa eli yhtä opetusryhmää, joka sitoutuu kokeilemaan rohkeasti oppilaita osallistavia ja monipuolisia työskentelytapoja. Näitä kokemuksia jaetaan edelleen avoimesti koko koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi. Kehittämistarpeena nähdään myös saada koulu aidosti osaksi yhteiskuntaa ja lähiympäristöä ja siihen tarvitaan mukaan muita toimijoita, kuten yrityksiä ja yhteisöjä. 

  Tavoiteltavat vaikutukset ja hyödyt oppilaan oppimisen ja kasvun kannalta:

  Yläkoulun aikana, kolmessa vuodessa, halutaan oppilaita ohjata kasvamaan innovatiivisesti ajatteleviksi, rohkeiksi, kokeileviksi, luoviksi ja yhteistyötaitoisiksi nuoriksi, joilla on hyvät edellytykset kohdata jatkokoulutuspaikkojen sekä työelämän vaatimia taitoja. Inno-luokan yhteisöllisten työtapojen kautta tavoitteena on saavuttaa oppimista tukevaa yhteissuunnittelun sekä jakamisen kulttuuria ja aitoa yhteistyötä niin koulussa kuin koulun ulkopuolella. Inno-luokassa oppilaiden osallisuutta korostetaan ja sen kautta halutaan vahvistaa motivaatiota. Oppilaiden aktiivinen rooli näkyy mm. vastuun jakamisesta oppilaille: oppilaat saavat vaikuttaa opiskeltavien aiheiden sisältöihin ja luoda tavoitteita omalle oppimiselleen, kuten myös osallistua oppimisen arvioinnin suunnitteluun. Tavoitteena on, että Inno-luokan toiminnassa korostuvat vastuullisuus, oppimaan oppiminen, uteliaisuus, yritteliäisyys, rohkeus kokeilla ja epäonnistua sekä epäonnistumisista oppiminen sekä luovuus ja oman osaamisen syventäminen.

  Tavoiteltavat vaikutukset ja hyödyt opettajan työn kannalta:

  Opettajan työn kannalta Inno-luokan opettaminen tarjoaa mahdollisuuden innovoida ja uudistaa omaa opetustaan ja kehittää koulun toimintakulttuuria. Samoin kuin oppilaiden kohdalla Inno-luokan opettaminen mahdollistaa jakamisen ja yhdessä tekemisen kulttuurin ja aidon yhteistyön kollegoiden välillä. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa mahdollistaa uusi ajattelutapoja ja jaetun asiantuntijuuden toimintatavan. Uusi opetussuunnitelma velvoittaa opetusmenetelmien uudistamiseen ja monipuolistamiseen, samoin kuin arviointikäytänteiden muuttamiseen tavoitteiden saavuttamisen arvioinniksi. Inno-luokan opettamisen kautta opettaja pääsee kokeilemaan uuden opetussuunnitelman hengessä uudenlaisia toimintatapoja ja oppivassa yhteisössä jakamaan kokemuksiaan.  

  Milloin kehittämisprojekti halutaan aloittaa?

  Keväällä 2017 tarjotaan mahdollisuutta hakea syksyllä 2017 aloittavalle Inno-luokalle. Inno-luokan perusidea esitellään nykyisille kuudesluokkalaisille, jotka ovat tulossa Lintumetsän koulun oppilaiksi. Kehittämisprojekti alkaa virallisesti lukuvuoden alussa, kun Inno-luokka on muodostettu, mutta koko ajan projektia valmistellaan ja raameja sille työstetään.  

  Opettaja/t (sähköposti)

  Sirpa Tammisuo, rehtori ([email protected])
  Petra Eskola, päätoiminen tuntiopettaja, ruotsi, englanti ([email protected])
  Leena Heino, kotitalouden lehtori ([email protected]

Lintuvaaran koulu

Lähderannan koulu

Mainingin koulu

Mankkaan koulu

Mankkaanpuron koulu

Matinlahden koulu

Martinkallion koulu

Merisaappaan koulu

Meritorin koulu

Mikkelän koulu

Niipperin koulu

Niittykummun koulu

Nuuksion koulu

 •  

  Sovellus metsätehtäville ⇨

  Sovellus, jonka kautta löytyy tietokortteja ja tehtäviä koulun lähimetsässä toteutettaviksi.

  Koulumme kehittämistarpeena on kehittää metsätehtäviä eri aihealueista. Metsäpoluille tehtäisiin vaihtuvia luontopolkurasteja.
  Rastit voisi olla sähköisesti ja toteutus monipuolisesti luontoa ja teknologiaa hyödyntäen. Tällaisilla tehtävillä haluamme tehdä 7
  lähimetsää tutuksi, tuottaa liikkumisen ilo, tehdä monipuolisia sisältöjä tutuiksi hauskalla tavalla, sekä tuoda teknologian osaksi oppimista.
  Myös yhdessä liikkumisen koemme tärkeäksi tekijäksi. Tavoitteenamme on vahvistaa erityisesti yhteisöllisyyttä, arjen taitoja, osallistumista sekä  teknologiaosaamista.

  Tavoiteltavia vaikutuksia ja hyötyjä opettajan työn kannalta on yhteistyön kehittyminen koulun ja kodin välillä: vanhempainyhdistyksen kanssa tehtäisiin
  metsään polkuja ja reittejä, joilla sovellusta hyödynnettäisiin.

  Yhteiskehittäminen voitaisiin aloittaa heti, kun sopiva kumppani löytyy. Sopivina luokka-asteina näemme luokat 1-6.

  Koulun KYKY-yhteyshenkilönä toimii Maria Kantola ([email protected]).

Nöykkiön koulu

Nöykkiönlaakson koulu

Olarin koulu

Pakankylän koulu

Perkkaanpuiston koulu

Pohjois-Tapiolan koulu

Postipuun koulu

Päivänkehrän koulu

Rastaalan koulu

Ruusutorpan koulu

Saarnilaakson koulu

Saunalahden koulu

Sepon koulu

Soukan koulu

Sunan koulu

Taavinkylän koulu

Tapiolan koulu

Tiistilän koulu

Toppelundin koulu

Tuomarilan koulu

Tähtiniityn koulu

Vanttilan koulu

Veräjäpellon koulu

Viherkallion koulu

Viherlaakson koulu

Ymmerstan koulu

Westendinpuiston koulu