KYKY ja 3DBear - yhteiskehittämisen arviointi


3DBear yhteiskehitti pelillistä opetusratkaisuaan 3D-tulostukseen, lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen Espoon koulujen kanssa. Kehityksessä olivat mukana Matinlahden koulun 2. luokka ja opettaja Maria Muuri, Saunalahden koulun valinnainen ryhmä 6. luokan opiskelijoita ja opettaja Pasi Kotilainen, Espoon kristillisen koulun 6. luokka ja opettaja Hanna Niemelä sekä Niittykummun koulun 4.-5. luokka ja opettaja Mirja Saros. Muita kouluja jotka olivat mukana: Sunan koulu ja Kirsi Mikkola, Koulumestarin koulu ja Anna Tausta sekä Järvenperän koulu ja Miia Karjalainen.

Yhteiskehitys tapahtui loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017. Niittykummun koulun kanssa kävimme myös KYKY-showroomissa.
Opettajien palautteen perusteella tavoitellut hyödyt sekä oppimista ja kasvua koskevat tavoitteet saavutettiin täysin. Sekä opettajien ja yrityksen näkökulmasta tavoitellut vaikutukset saavutettiin mielestämme täysin.
Konkreettisia esimerkkejä yhteiskehityksessä saadusta palautteesta ja sen perusteella palvelun kehittämisestä:

1. Testasimme luokissa oppikokonaisuuksiin liittyviä opetusvideoita (esim. Mitä 3d-tulostus on?). Opettajien sekä oppilaiden mielestä esimerkkivideot oli tosi hyviä. Lyhyet pätkät sopivat hyvin. Kehitimme videoita palautteen perusteella.

2. Matemaattisia tehtäviä sisältävissä peleissä palautteen perusteella tehtävät olivat joskus liian eri tasoisia. Jossain kohti voi olla eriyttävää matematiikkaa mutta pystyimme yhteiskehittämisen myötä kohdentamaan matemaattista sisältöä eri luokka-asteille paremmin.

3. Kokeilujen perusteella hahmotamme paremmin mitkä tehtävät oppisisällössämme kannattaa tehdä parin kanssa, mitkä ryhmissä ja mitkä yksin. Joskus myös kannattaa antaa oppilaiden itse valita.

4. Alemmille luokka-asteille kevyemmät pahvista tehdyt virtuaalitodellisuuslasit soveltuvat painon vuoksi paremmin kuin kalliimmat ja painavammat lasit

5. Pystyimme kehittämään oppikokonaisuuksiemme sisältöjä maailman parhaan opetussuunnitelman mukaiseksi

6. Kehitimme oppimispeleihimme pedagogista ulottuvuutta, esim. käsitekarttojen tekoa, itsearviointia, oppimista oppimaan

7. Tapasimme yhteiskehittämisen yhteydessä ammattipedagogeja, joiden kanssa jatkamme yhteistyötä myös KYKY-vaiheen jälkeen

Tarkempia havaintoja ja mm. opettajien haastatteluja löytyy ensimmäisistä pilottikokeiluistamme koostamassamme dokumentissa, jossa KYKY-kouluilla on ollut kriittisen tärkeä asema.
Laaja-alaiseen oppimiseen liittyvät osaamisalueet vahvistuivat kauttaaltaan yhteiskehittömisprosessin aikana. Prosessi oli kaiken kaikkiaan toimiva, mkl. yhteiskehittämisprosessin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheessa saatu tuki ja kannustus ja ohjeistus. Kokonaisarvosana on täysi kymppi.

3DBear Oy
Jussi Kajala