Mightifier ♥ Espoo - Yhteiskehitettyä opetusteknologiaa sosiaalisten taitojen oppimiseen

 
 

Espoon kaupungin KYKY-yhteiskehittämisen tavoitteena on, että startup-yritykset saavat hyödyllistä tietoa suoraan käyttäjiltään samalla, kun koulut voivat turvallisesti osallistua heidän arjessaan hyödyllisten työkalujen yhteiskehittämiseen. KYKY-yhteiskehittämisen myötä 80 espoolaista koulua saivat käyttöönsä sosiaalisia taitoja ja luokkahyvinvointia positiivisen palautteenannon avulla kehittävän kotimaisen Mightifier-sovelluksen.

Yhteiskehittämisprojektin ytimessä oli Mightifier Hyvinvointipulssin kehittäminen. Hyvinvointipulssin avulla luokkien opettajat, koulujen rehtorit ja kaupungin opetustoimet voivat seurata oppilaiden hyvinvoinnin tilaa ja kehittymistä. Espoolaiset koulut olivat mukana myös oppilaiden henkilökohtaisten vahvuusprofiilien rakentamisessa. ”On tärkeää, että opettajat ja rehtorit tunnistavat oppilaiden vahvuuksia. Vahvuustiivistelmä auttaa ymmärtämään, miksi luokka toimii tietyllä tavalla ja millaisin toimin luokkaa voitaisiin tukea vielä enemmän. Kun fokus keskitetään positiiviseen, voidaan saada aikaan edistystä”, totesi KYKY-yhteiskehittämisessä mukana olleen Mattlidenin koulun vararehtori Tove Forsen.

KYKY-yhteiskehittäminen toi lisäarvoa sekä yritykselle että kouluille. Yhteiskehittämiseen osallistuneet opettajat kokivat vaikuttamismahdollisuuden mielekkäänä. ”Opettajat saivat todella vaikuttaa ohjelmaan, jotta se palvelee opettajien tarpeita ja odotuksia parhaalla mahdollisella tavalla”, kertoo Forsen. Myös positiiviset asenteet opetusteknologiaa kohtaan lisääntyvät, kun opettajat pääsevät konkreettisesti näkemään kuinka tekniset ratkaisut on helppo ottaa haltuun – ja kuinka hyödyllisiä ne ovat koulun arjessa. Myös oppilaat ottivat osaa yhteiskehittämisprojektiin intoa puhkuen. Esimerkiksi Mightifierin eläinhahmot Mighty Bear ja Brave Bird luotiin oppilaiden avustuksella koululaisten luotettaviksi kavereiksi.

Tänä päivänä Mightifierille kuuluu mahtavan hyvää ja Mightifier-sovellusta käytetään ympäri Suomea ja maailmaa. Maailman suurin lastenkirjojen kustantaja ja jakelija, Scholastic, jakelee Mightifieria koko Aasiaan ja KYKY-yhteiskehittämisprojektin myötä opettajilta ja oppilailta saatuja ideoita on vielä roppakaupalla varastossa sovelluksen jatkokehitystä varten. Suurta kiinnostusta on herättänyt myös Mightifierin saaminen yläkouluihin sekä kokonaisvaltaista koulun hyvinvointia edistäväksi paketiksi, jossa myös koulun henkilökunta pääsee nauttimaan Mightifier-sovelluksen hyödyistä.

Iso kiitos kaikille Mightifierin KYKY-yhteiskehittämiseen osallistuneille! Oli ilo yhteiskehittää kanssanne!