KYKY 100 Cocktail-tilaisuus

31.1.2018

KYKY 100 Cocktailtilaisuuden kautta juhlistimme 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa tehtävää upeaa innovaatiotoimintaa ja yhteiskehittämistä. Tilaisuus oli tarkoitettu Espoon päiväkotien, koulujen ja lukioiden henkilökunnalle. Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen avasi juhlallisesti tilaisuuden. Tilaisuuden alussa kerrottiin lyhyesti,  mitä KYKY- koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen on ja kuinka toiminnassa voi olla mukana. Kuulimme illan aikan ideoita siitä, miten oppilaat voivat olla aktiivisia innovaaattoreita ja tuoda omia ideoitaan esille ja miten niihin voi tarttua ja lähteä yhdessä luomaan ideoista tuotteita ja palveluita.  Lisäksi saimme kuulla xEdu opetusalan kiihdyttämötoiminnasta ja yhtesityöstä Espoossa. Kyky-torilla olevat yritykset Nitomani School, 3DBear ja The Mighty United kertoivat kokoemuksiaan yhteiskehittämisestä ja yritystensä toiminnasta. Lisäksi Aalto-yliopistossa olevat Designing for services -kurssin opiskelijat kertoivat tekeillä olevasta KYKY:n palvelumuotoilusta. He keräsivät myös ideoita ja haastattelivat paikalla olijoita KYKY-toiminnasta. Huikeaa, miten taitavia nuoria opiskelijoita saimme seuraamme ja kuinka innokkaasti kaikki osallistuivat yhteiskehittämiseen palvelumuotoilua edistäen.

Tarjolla oli elävää musiikkia, herkullisia cocktail-tarjoiluja ja mahtavaa, innostavaa seuraa!

Kiitos teille kaikille, jotka teitte Cocktail-tapahtumasta niin mahtavan ja innostavan! Yhteiskehittämisen voimalla kohti uusia saavutuksia ja oppimisen iloa!