Aittokoski Oy (Pikkuli)

 • Koulu/päiväkoti: Luhtaniityn päiväkoti

  Luokka / ikä: 3-6-vuotiaat

  Ilmiö tai oppiaine: Sosiaalisten ja tunnetaitojen opettaminen

  Yhteiskehittämisen kohteen (=tuote-/palvelukonsepti) lyhyt kuvaus: Pikkulin tunnetaito-oppi

  Yhteiskehittämisprosessin alku- ja loppupvm: 20.4. - 11.8.2017

 • Oppimista ja kasvua koskevat tavoitteet: Sosiaalisten tilanteiden ymmärrys kasvoi.

  Opettajan työn näkökulmasta: Uusien materiaalien käytön osaaminen ja digitaalisten materiaalien osaaminen kasvoi.

 • Yrityksen näkökulmasta: Sosiaalisten tilanteiden ymmärrys kasvoi.