CEEDCO Oy ja Mehackit Oy

Musiikkiohjelmointi luovan ongelmanratkaisun harjoitteluun tiimeissä.

 • Koulut: Olarin, Viherlaakson, Järvenperän, Mainingin, Laajalahden, Kaitaan yläkoulut

  Luokka: 7. ja 8. luokkia

  Ilmiö tai oppiaine: Ilmiö / luovuus, tiimityö, ilmiöpohjainen ohjelmointi

  Yhteiskehittämisen kohteen (=tuote-/palvelukonsepti) lyhyt kuvaus: "Testasimme ja kehitimme yritystemme tuotteiden käyttämistä yhdessä. Kyseessä oli Ceedcon rooli-korttipeli LUPO, joka asetti tiimille innostavat puitteet ja asetti mielikuvituksellisen haasteen SEKÄ Mehackitin musiikkiohjelmointityöpaja Sonic Pi’lla, jonka aikana tiimit tuottivat äänimaailman luomaansa maailmaan."

  Yhteiskehittämisprosessin alku- ja loppupvm: 23.3.2017 - 30.5.2017

 • Oppimista ja kasvua koskevat tavoitteet: Totesimme, että kokeilemamme kaksi erilaista oppimismenetelmää on hyvin yhdistettävissä toisiinsa. Ne tukevat toisiaan motivaation ylläpitämisessa: ohjelmoinnin oppiminen kohdistuu johonkin mielekkääseen ja merkitykselliseen kokonaisuuteen. Kokeilu antoi myös molemmille yrityksille rakentavaa palautetta kehittää palvelua edelleen paremmaksi oppimisen näkökulmasta.

  Opettajan työn näkökulmasta: Kevään tiukka aikataulu asetti haasteita, että jokainen opettajatyöpajaan osallistunut olisi pystynyt kokeilemaan molempia tai edes jompaa kumpaa erikseen omien oppilaidensa kanssa. Molempia oppimismenetelmiä kuitenkin kokeiltiin itsenäisesti oppilaiden kanssa, ja kokeilut olivat opettajien mielestä onnistuneita.

 • Yrityksen näkökulmasta: "On todella hienoa, että Espoo kannustaa yrityksiä ja kouluja yhteiskehittämiseen. Kysyntää on varmasti jopa tarjontaa enemmän.  Opettajat toivovat, että tällaiset mahdollisuudet näkyisivät Fronterissa koulutuskalenterissa. Lisäksi jotkut opettajat toivoivat suoraa markkinointia sähköpostitse, koska eivät käy Fronterissa kovin usein. Yrityksille koulujen ja oikeiden opettajien yhteystietojen etsiminen on erittäin työläs vaihe tehdä kukin tahoillaan, ja tämän voisi virtaviivaistaa. Markkinoinnin tulisi tapahtua ajoissa, jotta mahdolliset sijaisuudet ehditään järjestää.  Jotta yhteiskehittäminen voisi olla osa normaalia arkityötä espoolaisissa kouluissa, olisi hyödyllistä kehittää kommunikointikanavaa edelleen opettajien ja yritysten välille ilman, että välissä olisi muita toimijoita (rehtoreita, Espoon kaupungin edustajia). Kanavan tulisi olla sellainen, että se esim. vuotuiseen kyselyyn pohjautuen (Kunta10) tietäisi, kuka opettajista on kiinnostunut mistäkin. Näin yritys voisi kohdentaa ”markkinointiviestinsä” entistä paremmin. (Ideoin mielelläni tätä lisää esim. kahvikupin äärellä. Minulla on kokemusta vastaavien asioiden kehittämisestä.  Heini Karppinen, [email protected]).  Yrityksen näkökulmasta olisi toivottavaa onnistuneen kokeilun jälkeen päästä Espoon koulujen saataville ”virallisia kanavia” pitkin, eli koulutuskalenteriin jo syksyksi ja tuote mahdollisesti johonkin hyväksyttyyn katalogiin. Opettajat sanoivat, että paras tapa löytää LUPO:n kaltainen tuote olisi juuri kaupungin tarjoamien koulutusten kautta, koska eivät osaisi etsiä sitä katalogeista eivätkä netistä, koska kyseessä on uuden tyyppinen tuote. Olisi toivottavaa liittää tämä koulutuskalenteriin liittyminen onnistuneen kokeilun jälkeen osaksi KYKY-prosessia."