SKillzzUp Oy

 • Koulu: Juvanpuiston koulu

  Luokka: 4K ja 4L

  Ilmiö tai oppiaine: Laaja-alaiset taidot sekä niiden arviointi

  Yhteiskehittämisen kohteen (=tuote-/palvelukonsepti) lyhyt kuvaus: Laaja-alaisten taitojen oppimisen sekä niiden arvioinnin tukeminen lapsen kasvatusverkostossa. Yhteisen, tavoitteellisen toimintamallin rakentaminen

  Yhteiskehittämisprosessin alku- ja loppupvm: 28.3.-30.5.2017 (24.4.-23.5.)

 • Oppimista ja kasvua koskevat tavoitteet: -

  Opettajan työn näkökulmasta: -

 • Yrityksen näkökulmasta: Kokeilun tavoitteellisena kohderyhmänä ja hyötyjinä olivat lapset sekä heidän huoltajansa/ harrastuksen ohjaajansa. Kun kokeilun loppukyselyssä kysyttiin kokeiluun osallistumisen hyötyjä eri näkökulmista, olivat vastaukset selkeästi pääosin positiivisia. 85% vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan vastaavaan kokeiluun laajemmassa mittakaavassa. Opettajien rooli oli kokeilun yhteissuunnittelu, tiedotuksessa avustaminen sekä laaja-alaisten taitojen yhteisopetus SkillzzUpin kanssa. Myös opettajat haluaisivat toteuttaa laaja-alaisiin taitoihin ja arviointiin liittyvän yhteisprojektin mittavammin toteutettuna.