KYKY mukana Oppiva Espoo -messuilla!

 

link.phtml?idesc=1&iid=7109963&sechash=a

Oppiva Espoo -messuilla perjantaina 23.9.2016 klo 10-14 laaja kirjo espoolaisia koulutusosaajia esitteli osaamistaan, innovaatioitaan ja oppimisen iloa. KYKY-esittelypisteellä avattiin KYKY-toimintaa ja kutsuttiin siihen kaikki halukkaat mukaan!