Yhteiskehittämisen teemat

Seuraavassa esitellään KYKY-yhteiskehittämisen teemoja Espoossa.

 • Teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi:
  • kestävä kehitys
  • luonnonsuojelu
  • monikulttuurinen Suomi
  • kotouttaminen
  • kielet ja kulttuurit
  • muu,mikä?
 • Teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi:
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
   • monilukutaito, monimediallisuus
   • kansalaistaito, työelämän taidot, yhteiskunnallinen tarve
  • sosiaalinen media (vaikuttaminen)
  • ohjelmointi ja robotiikka
  • muu teknologia (arjen teknologia, keksinnöt, innovaatiot)
  • muu,mikä?
 • Teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi:
  • fyysinen (rakennukset, kalusteet, tarvikkeet, sisustus), rakennettu ympäristö
  • sosiaalinen (ilmapiiri, kaveritaidot, työrauha)
  • digitaalinen (digitaaliset oppimisen tilat)
  • virtuaalimaailmat
  • lähi-etäympäristöt
  • hyvinvointi, terveys, viihtyisyys, itsestä huolehtiminen
  • muu, mikä?
 • Teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi:
  • oppimisen ilo
  • oppimaan oppiminen, elinikäinen oppiminen
  • ajattelun taidot, puhetaidot, suulliset ja kirjalliset taidot, ilmaisu, vuorovaikutus
  • oppimisen tuki (monitasoinen eriyttäminen → itseohjautuvuus, yksilöllinen oppimispolku)
  • oppimisen ohjaaminen
  • arviointi (itsearviointi, vertaisarviointi, huoltajat, muu)
  • erilaiset oppimisen tavat
  • muu, mikä?
 • Teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi:
  • yrittäjyys
  • tulevaisuuden ratkaisut
  • keksinnöt
  • taito ja taide
  • muu, mikä?
 • Teeman sisältöjä voivat olla esimerkiksi:
  • fyysinen aktiivisuus
  • itsestä huolehtiminen
  • sosiaaliset taidot
  • viihtyisyys
  • muu, mikä?
 • Mieti, keksi ja kuvaile jokin muu teema.