DiSEL21 Oy

DiSEL21 Oy perustettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa syksyllä 2015. Yrityksen tuote, EdVisto, pohjautuu useita vuosia tehdylle tutkimukselle, jossa on kehitetty uudenlaisia opetus- ja oppimismenetelmiä uudelle sukupolvelle. Tuote syntyi yhdistämällä ikivanha opetusmenetelmä, tarinankerronta, moderniin teknologiaan eli tiedon tuottamiseen mobiilivideoiden avulla.

  • yrityksen nimi ja yhteystiedot, Y-tunnus; yhdistyksistä rekisterinumero, sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
  • Kuvaus sisältäen yrityksen oman (palvelukonsepti-)idean lisäksi esimerkiksi perusopetus ja/tai lukio, luokka/luokat, ilmiö/oppiaine/oppiaineet. Yrityksen näkemys yhteistyön hyödyistä oppilaille ja oppilaille
  • laitteet, internet-yhteydet, opettajan osaaminen) yhteistyö edellyttää kouluilta? Sekä kuinka pitkä (kesto esimerkiksi viikoissa) yhteiskehittelyprosessin tulisi yrityksen mielestä olla?
  • joko ennen yhteiskehittämisprosessin (suunnittelun) aloittamista tai yhteiskehittelyprosessin aikana
  • Minkälaisiin yhteiskehittämisprosesseihin on osallistunut Espoossa ja muualla? Valmius osallistua yhteiskehittämisprosessiin Espoon kouluissa: milloin seuraavan kerran, kuinka monessa koulussa, kuinka suuri oppilasmäärä kerralla? Huom. yritys informoi myös sen, milloin (ajanjakso) ei voi aloittaa uutta yhteiskehittämis-projektia? Halukkuus osallistua tiettyyn, KYKY Digitorilla julkaistuun Kehittämistarpeeseen perustuvaan yhteiskehittämisprosessiin. Huomio: selkeästi yksiköity tieto, mistä Kehittämistarpeesta kiinnostunut. Yrityksen valmiiden tuotteiden ja palveluiden tarjooma. Hyvin lyhyet kuvaukset, linkit yrityksen www-sivuille.
  • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot: ?

    Kehittämistarpeet: ?

    Showroom-toteutukset: ?