Global Learning Innovations Oy

Kehitämme uutta tapaa tukea esikoulu- ja alakouluikäistenlasten lukukäsitteen muodostumista ja laskutaitoa EMMA Math –menetelmällä. Lapset pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti uudenalaisen materiaalin, EMMA -lukumääräpalojen ja niiden mahdollistaman pohtivan lähestymistavan kautta.

 • Global Learning Innovations Oy

  Ruokosaarentie 186

  40800 Vaajakoski

  Jari Arffman, CEO, Founder

 • Kehitämme uutta tapaa tukea esikoulu- ja alakouluikäistenlasten lukukäsitteen muodostumista ja laskutaitoa EMMA Math –menetelmällä.

  Lapset pääsevät tutustumaan lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviin ilmiöihin toiminnallisesti uudenalaisen materiaalin, EMMA -lukumääräpalojen ja niiden mahdollistaman pohtivan lähestymistavan kautta.

  Lähestymistavassa lapset tutustuvat lukujen ja laskutoimitusten maailmaan hahmottamalla lukumääriä eri tavoin ja ajatteluaan ja ratkaisujaan toisille perustellen (vrt. perinteinen luettelemalla laskeminen). oppimisessa keskeisessä roolissa on opettajan ja oppilaiden yhteinen lukukeskustelu, jossa ymmärrystä rakennetaan koodinvaihtona kaikkien neljällä matematiikan kielellä (taktillinen toiminnan kieli, kuviokieli, luonnollinen kieli ja symbolikieli) lukumääräpalojen tukemana.

  Vahvistaa alusta asti lapsen käsitystä matematiikasta aineena, jossa on useita erilaisia ratkaisuja (yhden oikean vastauksen sijaan) ja että asioista voi tarkastella eri tavoin eri näkökumista.

  Vahvistaa lapsen osallisuuden kokemusta ja arvokkuuden tunnetta yhteisen ymmärryksen rakentumisessa siitä, mitä luvut ovat ja mitä niillä voi tehdä riippumatta siitä, millainen on oppilaan lähtötaso (toimintakulttuurin muutos). Lisätä hallinnan tunnetta ja pystyvyyden kokemusta (luottamus ja uteliaisuus)

  Tavoitteena on, että lapset tiedostuvat ajattelustaan luvut ja laskutoimitukset -alueella. He voivat laskea luettelemalla mutta myös joustavasti lukumääriä/lukuja eri tavoin ryhmittelemällä.

  Lapsen lukukäsitteen vahvistuminen.

 • Matematiikassa motivaatio liittyy osaamiseen - jos haluamme nostaa oppilaiden motivaatiota opiskella matematiikkaa, olisi meidän pystyttävä nostamaan osaamisen tasoa. Lähestymistavasta vuosien aikana saadut kokemukset osittavat sen myönteiset vaikutukset niin oppimiseen kuin opettamiseen – mielekkyyttä molempiin.

  EMMA Math menetelmällä on saavutettu erittäin hyviä oppimistuloksia sekä esi- että alakoulussa 1. ja 2. luokkien opetuksessa. Haluamme kehittää menetelmää edelleen ja tiedottaa kehittämästämme menetelmästä myös laajemmin.

 • Opettaja tulee kouluttaa EMMA -metodin käyttöön. Opettaja tarvitsee lukumääräpalat sekä mahdollisesti älytaulun tai tablettitietokoneen, jonka kuva voidaan projisoida isolle näytölle.
 • Kyllä
 • Osittain jo käynnissä Mankkaanpuron koulussa.

  Yrityksen verkkosivu: http://www.emmamath.com
 • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot: ?

  Kehittämistarpeet: ?

  Showroom-toteutukset: ?