Innokas-verkosto

Innostu ja innovoi! Innokas-verkosto ohjaa ja innostaa oppilaita, opettajia, koulun toimijoita ja yhteistyökumppaneita luovuuteen ja innovatiivisuuteen teknologiaa monipuolisesti hyödyntäen. Rohkaisemme lapsia ja aikuisia luomaan uusia yhdessä ideoituja tapoja hyödyntää teknologiaa koulun arjessa. 

 • Innokas-verkosto.
 • Lyhyet Innokas-verkostossa on kehitetty ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen polkua perusopetuksessa. Miten jatkamme tästä eteenpäin lukio-ammatillinen koulutus portaita kohti kaupunkitasoista yhteistyötä. Millaisia tapahtumia voisimme esimerkiksi järjestää perusopetuksen vuosittaisten Innokas-robotiikkatapahtumien rinnalla tai yhteydessä toisen asteen opiskelijoille? 
  http://innokas.fi
 • Minna Kukkonen [email protected]
 • Innokas-verkostossa on kehitetty ohjelmoinnin ja robotiikan oppimisen polkua perusopetuksessa. Miten jatkamme tästä eteenpäin lukio-ammatillinen koulutus portaita kohti kaupunkitasoista yhteistyötä. Millaisia tapahtumia voisimme esimerkiksi järjestää perusopetuksen vuosittaisten Innokas-robotiikkatapahtumien rinnalla tai yhteydessä toisen asteen opiskelijoille? 
 • Innokas-verkosto on toiminut Espoossa 2000-luvun taitteesta alkaen. Innokas-verkostossa kehitetään koulua Innovatiivisen koulun malliin pohjautuen, koulun kokonaisvaltaista kulttuuria kehittäen. Toiminnassa korostuvat teknologia- ja innovaatiokasvatus sekä ops 2016 tukeminen. Ohjelmointi ja robotiikka ovat olleet painopistealueina uuden opetussuunitelman käyttöönotossa. 
 • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot: ?

  Kehittämistarpeet: ?

  Showroom-toteutukset: ?