LessonApp Oy

LessonApp-sovellus on oppitunnin suunnittelun
työkalu opettajille. LessonAppin tavoitteena on
auttaa opettajia suunnittelemaan entistä
monipuolisempia ja oppimista edistäviä
oppitunteja.

 • LessonApp Oy 2890429-8
 • Lyhyet LessonApp-sovellus on oppitunnin suunnittelun
  työkalu opettajille. LessonAppin tavoitteena on
  auttaa opettajia suunnittelemaan entistä
  monipuolisempia ja oppimista edistäviä
  oppitunteja. LessonApp tarjoaa johdannon
  suomalaiseen pedagogiikkaan, selkeän rakenteen
  oppitunnin suunnitteluun sekä erilaisia
  vaihtoehtoja oppitunnin opetusmenetelmien
  valintaan. LessonAppissa on mahdollisuus tallentaa
  omat tuntisuunnitelmansa sekä selata toisten
  käyttäjien tuntisuunnitelmia.
  http://lessonapp.fi (verkkosivu ei ole vielä
  toiminnassa)
 • Päivi Valtonen
  [email protected]
  p. 040 535 2861
 • Olisimme kiinnostuneita yhteistyöstä Espoon
  perusopetuksen opettajien kanssa. Toivoisimme,
  että voisimme saada opettajilta palautetta:
  - LessonAppin käytettävyydestä: esim. onko
  sovellus helppokäyttöinen, onko sen käyttö
  helppo oppia, tuottaako jokin asia sen käytössä
  vaikeuksia (jos, niin mikä ja miten), onko
  sovelluksen käyttö miellyttävää,
  - pedagogisesta sisällöstä ja opetusmenetelmistä
  sekä
  - siitä, onko sovelluksesta konkreettista apua ja
  hyötyä opettajan työn toteuttamisessa: esim.
  helpottaako se oppituntien suunnittelua tai
  oppituntien toteuttamista, säästääkö se opettajan
  aikaa jne.
  Opettajat voisivat ottaa siis LessonAppin
  koekäyttöön ja tehdä sillä omien oppituntiensa
  suunnitelmia sekä antaa meille palautetta em.
  asioista.
 • LessonApp-sovellusta on esitelty opettajien
  täydennyskoulutustilaisuuksissa kv-opettajille, mm.
  Vietnamissa ja Maltalla. Suomessa LessonAppilla ei
  ole tällä hetkellä käynnissä yhteiskehittämisen
  prosesseja.
  • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot

   Kirjoita tähän.

  • Linkki kehittämistarpeet-artikkeliin

   Kirjoita tähän.

  • Linkki Showroom-toteutukseen

   Kirjoita tähän.