Memorandum Unlimited Oy

Yrityksemme haluaa kehittää historianopetukseen museoiden kokoelmia hyödyntävän mobiilisovelluksen, jossa painotetaan historian ymmärtämistä, tiedon luonnetta ja historiallista ajattelua. Tavoitteena on mahdollistaa historiallisten lähteiden ja esineiden tulkitseminen sekä historiallinen eläytyminen ja elämyksellisyys.

 • Memorandum Unlimited Oy, 2893104-2
 • Yrityksemme haluaa kehittää historianopetukseen museoiden kokoelmia hyödyntävän mobiilisovelluksen, jossa painotetaan historian ymmärtämistä, tiedon luonnetta ja historiallista ajattelua. Tavoitteena on mahdollistaa historiallisten lähteiden ja esineiden tulkitseminen sekä historiallinen eläytyminen ja elämyksellisyys.

  Sisältö ja pedagogiikka ovat sovelluksessa keskiössä, ja teknologian rooli on toimia ainoastaan mahdollistajana sekä kokemuksen syventäjänä.

  www.memorandum.fi
 • Elina Rauhala, [email protected], 040 729 6505
 • Yrityksemme on kiinnostunut luomaan sovelluksen, joka aidosti auttaa opettajia sekä lisää opiskelijoiden historian ymmärtämistä. Haluamme kehittää yhteistyössä museo(iden)n sekä koulu(je)n ja opiskelijoiden kanssa niin sisällön kuin pedagogiikankin sovellukselle. Oppilaat pääsevät myös ideoimaan ja lopulta testaamaan sovellusta.
  Etsimme ensisijaisesti yhteiskehittämiseen yläkoulua tai lukiota. Sovelluksen sisältö on toki mahdollista myös rakentaa alakoulujen opetusta silmällä pitäen.
 • Memorandum ei ole ollut mukana yhteiskehittämisprojekteissa, mutta kaikki yrityksemme valmistamien sovelluksien suunnittelu ja sisältö luodaan aina asiakkaan toiveiden mukaan. Prosessi on siis samankaltainen kuin yhteiskehittämisessä. Asiakkaina yrityksellämme on ollut tähän mennessä mm. Jyväskylän kaupunki sekä Suomussalmen ja Sodankylä kunnat.
  • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot

   Kirjoita tähän.

  • Linkki kehittämistarpeet-artikkeliin

   Kirjoita tähän.

  • Linkki Showroom-toteutukseen

   Kirjoita tähän.