Mesensei Oy

Mesensei kehittää mentoroinnin malleja oppilaskohtaisten opintopolkujen tueksi.

 • Mesensei Oy
  Y: 2783802-2
 • Mesensei kehittää mentoroinnin malleja
  oppilaskohtaisten opintopolkujen tueksi.
 • Tuukka Ylälahti, CEO, +358400410315,
  [email protected]
 • Haluamme kehittää yhteistyössä Espoon koulujen ja lukioiden kanssa mentorointiohjelman, joka tukee oppilaiden suoriutumista opinnoistaan, sekä auttaa heitä tunnistamaan omat vahvuutensa jatko-opintomahdollisuuksia ajatellen. Tavoite on mentoroinnin avulla kehittää oppilaiden itsetuntemusta sekä ymmärrystä työelämästä tutustuttamalla heidät työelämän eri alojen asiantuntijoihin sekä ammattilaisiin, jotka työskentelevät oppilaita kiinnostavilla aloilla.
 • Yrityksen toimitusjohtaja on mukana Kristiina Erkkilän koulu palveluna hanketyöryhmässä.
  Huhtikuusta 2017 lähtien.
 • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot: ?

  Kehittämistarpeet: ?

  Showroom-toteutukset: ?