School Day Helsinki Oy

Happy School Day: Koulujen, opettajien sekä oppilaiden hyvinvoinnin, motivaation ja terveyden edistämisen sovellus. Lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkyvyyttä koulujen arjessa.

 • School Day Helsinki Oy
  2863094-4
 • Olemme 2017 perustettu kouluhyvinvointia tukevien digipalveluiden asiantuntijayritys, jonka taustalla on vuosikymmenien kokemus opetusalalta. Tavoitteemme on tehdä koulupäivistä parempia yhdessä opettajien, oppilaiden, vanhempien ja koko kouluyhteisön kanssa.

  School Dayn palvelut tunnistavat hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät ongelmat mahdollistaen ennakoinnin ja varhaisen puuttumisen. Palveluiden lähtökohtana on koulutiedon kerääminen ja analysoiminen sekä oppimisen että oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

  School Dayn ensimmäinen tuotelanseeraus on älypuhelimessa toimiva hyvinvointisovellus. Sovellusta käytetään oppilaiden päivittäisten tuntemusten seuraamiseen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden esiin nostamiseen.

  School Dayn ratkaisu avaa myös näkymän koulujen tietojärjestelmiin kertyvään tietoon, jonka avulla voidaan helposti tarkastella vaikkapa tuntimerkintöjen, poissaolojen ja luokkakokojen yhteyttä oppimistuloksiin.

  Palvelumme keskiössä on oppilas. Hyvinvoivan kouluyhteisön positiivisessa ilmapiirissä kasvaa hyvinvoivia ja motivoituneita oppilaita jotka yltävät parempiin oppimistuloksiin, kasvaen kukin omaan parhaaseen potentiaaliinsa. Hyvinvoivista lapsista tulee aikanaan hyvinvoivia aikuisia.

  www.schoolday.fi

 • Mika Kasanen

  040 5512116

  [email protected]
 • Tulevaisuuden digitaalisten palveluiden suunnittelu, nopeat kokeilut ja ratkaisut yhdessä Espoon Opetustoimen, koulujen, rehtoreiden, opettajien, oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
 • Soukan koulu, kevät 2018

  Juvanpuiston koulu, Martinkallion koulu, Saunalahden koulu – syksy 2018

  • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot

   Kirjoita tähän.

  • Linkki kehittämistarpeet-artikkeliin

   Kirjoita tähän.

  • Linkki Showroom-toteutukseen

   Kirjoita tähän.