Seppo.io

Pelaamalla oppiminen on riemukas kokemus, jossa yhdistyvät tavoitteellinen toiminta, oman osaamisen käyttäminen ja yhdessä tekeminen. Tehtävien suorittaminen, saadut pisteet ja välitön palaute innostavat uusiin suorituksiin. Parhaimmillaan peli antaa osallistujille vahvoja kokemuksia, joiden seurauksena opittavat asiat sisäistetään paremmin.

  • yrityksen nimi ja yhteystiedot, Y-tunnus; yhdistyksistä rekisterinumero, sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
  • Kuvaus sisältäen yrityksen oman (palvelukonsepti-)idean lisäksi esimerkiksi perusopetus ja/tai lukio, luokka/luokat, ilmiö/oppiaine/oppiaineet. Yrityksen näkemys yhteistyön hyödyistä oppilaille ja oppilaille
  • laitteet, internet-yhteydet, opettajan osaaminen) yhteistyö edellyttää kouluilta? Sekä kuinka pitkä (kesto esimerkiksi viikoissa) yhteiskehittelyprosessin tulisi yrityksen mielestä olla?
  • joko ennen yhteiskehittämisprosessin (suunnittelun) aloittamista tai yhteiskehittelyprosessin aikana
  • Minkälaisiin yhteiskehittämisprosesseihin on osallistunut Espoossa ja muualla? Valmius osallistua yhteiskehittämisprosessiin Espoon kouluissa: milloin seuraavan kerran, kuinka monessa koulussa, kuinka suuri oppilasmäärä kerralla? Huom. yritys informoi myös sen, milloin (ajanjakso) ei voi aloittaa uutta yhteiskehittämis-projektia? Halukkuus osallistua tiettyyn, KYKY Digitorilla julkaistuun Kehittämistarpeeseen perustuvaan yhteiskehittämisprosessiin. Huomio: selkeästi yksiköity tieto, mistä Kehittämistarpeesta kiinnostunut. Yrityksen valmiiden tuotteiden ja palveluiden tarjooma. Hyvin lyhyet kuvaukset, linkit yrityksen www-sivuille.
  • Yhteistyössä toimivat päiväkodit, koulut ja/tai lukiot: ?

    Kehittämistarpeet: ?

    Showroom-toteutukset: ?